Kỳ thi toán quốc tế giữa các thành phố lần thứ 38
Thông báo:
Hiện nay đã có kết quả cuộc thi, Ban tổ chức trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh vào đây để tra cứu.

Hiện nay đã có danh sách các thí sinh đạt giải trong kỳ thi ITOT mùa xuân và mùa thu năm 2016. Kính mời các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh vào tra cứu:
Danh sách thí sinh đạt giải kỳ thi ITOT mùa thu lần thứ 38.
Danh sách thí sinh đạt giải kỳ thi ITOT mùa xuân lần thứ 37
Sơ đồ địa chỉ Trường THPT Khoa học Giáo dục

Thông báo:
Tổ chức trường thu toán học, xem chi tiết tại đây. Tải mẫu đăng ký: tại đây.
Thông báo:
Tổ chức kì thi Toán quốc tế giữa các thành phố mùa thu lần thứ 38, xem chi tiết tại đây. Tải mẫu đăng ký: tại đây.
Thông báo:
HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN LỆ PHÍ THAM DỰ
Tên tài khoản: Trường THPT Khoa học Giáo dục
Số tài khoản: 2171 00000 70002
Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Từ Liêm.
ND chuyển khoản:

+) ITOT-Tên trường_Quận/huyện_Tỉnh/Thành phố_Số lượng thí sinh
+) TRUONGTHU-Tên trường_Quận/huyện_Tỉnh/Thành phố_Số lượng thí sinh
+) AMC8-Tên trường_Quận/huyện_Tỉnh/Thành phố_Số lượng thí sinhDanh sách thí sinh
1. ITOT_THPTchuyenHaTinh_TP.HaTinh_HaTinh_v3_22hs.xls
2. ITOT_THPTchuyenHoanVanThu_HoaBinh_v1.xls
3. ITOT_THCSVanCanh_HoaiDuc_HaNoi_v1.xls
4. ITOT_Chuyen Hung Yen_TP Hung Yen_Hung Yen_v1.xls
5. ITOT_chuyen vinhphuc_Vinh yen_Vinh phuc.xls
6. ITOT_ HaNoi-Ams_HaNoi_V1_SL67.xls
7. ITOT_THPTchuyenLeQuyDon_TP.DienBienPhu_DienBien_v1.xls
8. ITOT_THCS Chu Văn An_Ngô Quyền_Hải Phòng_v1.xlsx
8. ITOT_THCS Chu Văn An_Ngô Quyền_Hải Phòng_v2.xls
9. ITOT_THCS Tran Phu_Le Chan_Hai Phong_v1.xls
10. ITOT_THCSGiangVo_BaDinh_HaNoi_v1.xls
10. ITOT_THCSGiangVo_BaDinh_HaNoi_v2.xls
11. ITOT_THCSHongBang_QuanHongBang_ThanhphoHaiPhong_v1.xlsx
12. ITOT_THPTchuyen-DaihocVinh_TpVinh_NgheAn_v1.xls
13. ITOT_THPTHaiLang_HaiLang_QuangTri_v1.xlsx
14. ITOT_THCSTranMaiNinh_ThanhHoa_v4_19hs.xls
15. ITOT_THPTchuyenNguyenTrai_HaiDuong_v1.xls
16. ITOT_THCS & THPT Nguyễn Tất Thành _ Cầu Giấy _ Hà Nội_v1.xls
17. ITOT_THCS NGOSILIEN_HoanKiem_HaNoi_v2.xls
18. ITOT_THCSLeQuyDon_CauGiay_HaNoi_v1.xls
19. ITOT_THCSDoanThiDiem_TuLiem_HaNoi_v1.xls
20. ITOT_THCSNguyenTruongTo_BaDinh_HaNoi_V1.xls
21. ITOT_THCSNguyenTrai_BaDinh_HaNoi_v1.xlsx
22.ITOT_THPTchuyenNguyenHue_HaDong_HaNoi_v1.xls
23. ITOT_LCQuocteVietUcHaNoi_NTL_HN_V1.xls
24. ITOT_ THCS Archimedes Academy_Cau Giay_Ha Noi_v1.xls
24. ITOT_ THCS Archimedes Academy_Thanh Xuan_Ha Noi_v2.xls
24. ITOT_ THCS Archimedes Academy_Thanh Xuan_Ha Noi_v3.xls
25. ITOT_THCSChuVanAn_TayHo_Hanoi_v1.xls
26. ITOT_THCSThanhCong_BaDinh_HaNoi_v1.xls
27. ITOT_THCS Thăng Long_BaDinh_HaNoi_v1.xls
28. ITOT_THCSSongLo_SongLo_VinhPhuc_v3.xlsx
29. ITOT_THCSTrungVuong_HoanKiem_HaNoi_v1.xls
30. ITOT_THPT Chuyên Trần Phú_Hải An_Hải Phòng (1).xls
30. ITOT_THPT Chuyên Trần Phú_Hải An_Hải Phòng.xls
31. ITOT_THPTLuongTheVinh_CauGiay_HaNoi_v1.xls
32. ITOT_THPTchuyenThaiBinh_ThaiBinh_v1.xls
33. ITOT_THPT SonTay_SonTay_HaNoi_v1.xls
34. ITOT_THCSNgoiSao_ThanhXuan_HaNoi_v1.xlsx
35. ITOT_THCSCauGiay_CauGiay_HaNoi_V1.xlsx
36. ITOT_THPTchuyenPhanBoiChau_NgheAn_v1.xls
37. ITOT_THCSTrungNhi_HaiBaTrung_HaNoi_v1.xls
38. ITOT_THPTchuyenLuongVanTuy_NinhBinh_v1.xls
39. ITOT_THPTchuyenPhanBoiChau_NgheAn_v1.xls
40. ITOT_THPTchuyenLeHongPhong_NamDinh_v1.xls
41. ITOT_THPTchuyen BacKan_TP.BacKan_BacKan_v1.xls
42. ITOT_THPTchuyenLuongTheVinh_BienHoa_DongNai.xls
Danh sách trường thu
1. TRUONGTHU_THPT Chuyen Bac Giang_TinhBac Giang.xls
2. TRUONGTHU_THPTchuyenHangVanThu_TP.HOABINH_HOA BINH_v1.xls
3. TRUONGTHU_THPTchuyenHaTinh_HaTinh_v1.xls
4. TRUONGTHU_THPTchuyen Bien Hoa_Liem Chinh_Ha Nam_v1.xls
5. TRUONGTHU_THPT Chuyen - Dai hoc Vinh_Tp Vinh_Nghe An_v1.xls
6. TRUONGTHU_THPT Chuyen Nguyen Trai_Hai Duong_Tinh Hai Duong_v1.xls
7. TRUONGTHU_THPTchuyen BacKan_TP.BacKan_BacKan_v1.xls
8. TRUONGTHU_THPTchuyênChuVanAn_LangSon_LangSon_v1.xls
9. TRUONGTHU_THPTchuyênLeQuyDon_TP.DienBienPhu_DienBien_v1.xls
10. TRUONGTHU_DoiHaNoi_CauGiay_HaNoi_v2.xls
11. ITOT_THPTHaiLang_HaiLang_QuangTri_v1.xlsx
12. TRUONGTHU_THPTchuyênNguyenBinhKhiem_TP.TamKy_QuangNam_v1.xls
12. TRUONGTHU_THPTchuyênNguyenBinhKhiem_TP.TamKy_QuangNam_v1.xls
13. TRUONGTHU_THPTchuyenLuongTheVinh_BienHoa_DongNai.xls
14. TRUONGTHU_THPTchuyenNguyenHue_HaDong_HaNoi_v1.xls
15. TRUONGTHU_THPTchuyenTuyenQuang_TuyenQuang_v1.xls
16. TRUONGTHU_Chuyen Hung Yen_TP Hung Yen_Hung Yen_v1.xls
17. TRUONGTHU_THPTchuyenThaiBinh_TP.ThaiBinh_v1.xls
18. TRUONGTHU_THPTchuyenTranPhu_TP.HaiPhong_HaiPhong_v1.xls
19. TRUONGTHU_THPTchuyenThaiNguyen_TP.ThaiNguyen_ThaiNguyen_v1.xls
20. TRUONGTHU_THPTchuyenLuongVanTuy_NinhBinh_v1.xls
21. TRUONG THU_THPTSonTay_SonTay_HaNoi_v1.xls
22. TRUONGTHU_chuyênVoNguyenGiap-QuangBinh-nhóm2.xls
23. TRUONGTHU_LeHongPhong_TPNamDinh_NamDinh_v1.xls
24. TRUONGTHU_THPTchuyenPhanBoiChau_NgheAn_v1.xls
25. TRUONGTHU_THPTchuyenYenBai_YenBai_v1.xls
26. TRUONGTHU_THPTchuyenBacNinh_BacNinh_v1.xls
Thông báo:
Hiện nay đã có danh sách thí sinh đạt giải kì thi Toán quốc tế giữa các thành phố lần thứ 37, xem chi tiết tại đây.
Kỳ thi mùa thu năm 2015
Các đơn vị đến làm thủ tục dự thi 10-10-2015 14:00-16:00 Trường THCS Giảng Võ, 1 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội
Khai mạc kì thi 11-10-2015 7:30-8:15 Trường THCS Giảng Võ, 1 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội
Thi mức độ O 11-10-2015 8:30-12:40 Trường THCS Giảng Võ, 1 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội
Thi mức độ A 25-10-2015 8:00-13:10 Trường THCS Giảng Võ, 1 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội
Lễ trao giải 29-11-2015 9:00-11:00 Hội trường Nguyễn Văn Đạo, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Danh sách Thí sinh
Trang chính

Tổ chức Kỳ thi
Mạng xã hội
Facebook Facebook Facebook
Số lượt xem: 66694